Header Ads

[GAME][PC] Starcraft 2 legacy of the void

โหลด Starcraft 2 legacy of the void Torrent

โหลด Starcraft 2 legacy of the void Torrent

StarCraft II: Legacy of Void ยังคงวีรชนมหากาพย์ของ Protoss, Terran และ Zerg เหล่านี้สามของการแข่งขันที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพจะปะทะกันอีกครั้งในผลสืบเนื่องกลยุทธ์เวลาจริงอย่างรวดเร็วไปที่เดิมตำนานคราฟต์ พยุหเสนาของทหารผ่านศึกอัพเกรดและประเภทหน่วยแบรนด์ใหม่จะทำสงครามข้ามจักรวาลเป็นแต่ละฝ่ายที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด

starcraft 2 legacy of the void Download

ไม่มีความคิดเห็น