Header Ads

[How to] วิธีดาวน์โหลดเกมส์จากไฟล์ Torrent

วิธีโหลดเกมส์ .torrent

ขั้นแรกโหลดตัว utorrent ก่อน utorrent download
- เมื่อได้ไฟล์เกมส์ torrent มาแล้วให้ ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่ Torrent file
วิธีโหลดเกมส์ .torrent
-จะปรากฎหน้าต่างตั้งค่า
- เลือกที่เก็บไฟล์
- เขียนรายละเอียด 
-ติ๊กถูกที่ เริ่มต้นแฟ้มส่งต่อ
- โปรมแกรมจะเลือกไฟล์ไว้ให้ทั้งหมด ถ้าไม่ต้องการไฟล์ไหน ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก ออก
- คลิ๊กปุ่ม ตกลง เพื่อทำการโหลดไฟล์
วิธีโหลดเกมส์ .torrent

- ขณะโปรแกรมทำการโหลด ไฟล์
วิธีโหลดเกมส์ .torrent

- เปิดใช้งาน ไฟล์ ที่โหลดเสร็จแล้ว ได้ 2 ทาง
( 1.- ไปเปิดที่เก็บไฟล์ ที่ตั้งค่าไว้ )
( 2.- ดับเบิลคลิ๊ก ที่รายชื่อไฟล์ ในโปรแกรม Torrent ได้เลย )
วิธีโหลดเกมส์ .torrent

ไม่มีความคิดเห็น