Header Ads

[GAME][PC] Plants vs Zombies FULL

โหลดเกมส์ Plants vs Zombies ตัวเต็ม

โหลดเกมส์ Plants vs Zombies ตัวเต็ม

Plants vs. Zombies เป็นเกมป้องกันหอวิดีโอการพัฒนาและเผยแพร่โดยเดิมที PopCap เกมสำหรับ Microsoft Windows และ OS X ได้เกมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านโดยใช้ความหลากหลายของพืชที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพซอมบี้จากเข้ามาในบ้านของพวกเขาและ "การกินสมองของพวกเขา "


6 ความคิดเห็น: