Header Ads

[GAME][PC] Alice madness returns ลิ้งตรง

โหลดเกม Alice madness returns ไฟล์เดียว

โหลดเกม Alice madness returns ไฟล์เดียว


Alice madness returns สิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ที่น่ากลัวพาครอบครัวของอลิซจากเธอและปล่อยให้ใจของเธอมีรอยแผลเป็นสยอง หลังจากนั้นเธอถูกกักตัวไว้ที่ Rutledge โรงพยาบาลที่เธอพยายามที่จะเผชิญหน้ากับปีศาจของเธอโดยการลื่นไถลต่อไปในโลกแห่งจินตนาการของเธอ Wonderland ตอนนี้หลังจากสิบปีเธอมีความปลอดภัยในที่สุดก็ปล่อย ๆ ของเธอที่เธอยังคงหมีภาระทางจิตวิทยาหนักของเหตุการณ์ที่น่าเศร้าว่า

1. Unpack the release
2. Mount or burn image
3. Install
4. Copy everything from the SKIDROW folder into the game installation
5. Block the game in your firewall and mark our cracked content as
secure/trusted in your antivirus program

Alice madness returns Download

ไม่มีความคิดเห็น