Header Ads

[GAME][PC] Ark Survival Evolved โลกล้านปี

โหลดเกม Ark Survival Evolved FULL

โหลดเกม Ark Survival Evolved FULL

Ark Survival Evolved ในฐานะที่เป็นชายหรือหญิงที่ควั่นเปลือยกายแช่แข็งและหิวโหยบนชายฝั่งของเกาะลึกลับที่เรียกว่าหีบคุณต้องล่าทรัพยากรเก็บเกี่ยวรายการสินค้าหัตถกรรม, ปลูกพืชเทคโนโลยีการวิจัยและสร้างที่พักอาศัยที่จะทนต่อองค์ประกอบ


Ark Survival Evolved Download 1 LINK

ไม่มีความคิดเห็น