Header Ads

[GAME][PC] Mirror's edge แนว Freerunning

โหลดเกมส์วิ่ง Mirror's edge

โหลดเกมส์วิ่ง Mirror's edge


Mirror's edge รองชนะเลิศอันดับที่เรียกว่าศรัทธา และนี่ผจญภัยคนแรกการกระทำที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นเรื่องราวของคุณ กระจกขอบให้คุณตรงเข้าไปในรองเท้าของนางเอกไม่ซ้ำกันนี้ขณะที่เธอเดินลัดเลาะไปตาม cityscape วิงเวียนชักนำการมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่รุนแรงและการไล่ล่าอย่างรวดเร็ว

- Install the game
- Copy the cracked content from PROPHET dir to \Binaries folder

Mirror's edge Download


ไม่มีความคิดเห็น