Header Ads

[GAME][PC] Ran Offline EP3 พร้อมวิธีติดตั้ง

โหลดเกมส์ออฟไลน์ Ran Offline EP3

โหลดเกมส์ออฟไลน์ Ran Offline EP3


ถ้าจะเปลี่ยน EP ก็ก็อปData ของEPที่สูงกว่ามาทับได้เลย

ถ้าจะเปลี่ยน*ของเซิฟ ให้ไปที่ data/GLogic/glogicแล้วเปิดโดยใช้โปรแกรม Winrarแล้วแตกไฟล์ออกมาหาชื่อคำว่าdefault.charclass แล้วเปิดโดยใช้โปรแกรมRan File Editor
แล้วหาคำว่า
fEXP_SCALE (72.0f แก้ได้ถึง 999999)
fITEM_DROP_SCALE (25.0f แก้ได้ถึง 999999)
fMONEY_DROP_SCALE (25.0f แก้ได้ถึง 999999)
fITEM_DROP_LOWER_SCALE (25.0f แก้ได้ถึง 999999)
แก้เสร็จ ก็กดSave แล้วมาเข้า ที่glogicที่เป็นไฟล์.rar คลิ้กเข้าไป แล้วหาคำว่าAdd กดเข้าไป เลือกไฟล์ที่ชื่อdefault.charclass แล้วกดOK
เป็นอันจบ

เทคนิคต่างๆ
1การปรับคุนและอัตราการตี

การปรับการ คูน ของ เซพ และอัตราการ

การเซ็ตการ * [คูน>เซ็ตที่ใฟล์ default.charclass [ใน GLogic>
ของดาต้าเรน ในเซิพเรา

เข้าที่ GLogic ในดาต้า แรนเถื่อน

คลิกขวา GLogic.rcc >>Open with>>winrar
คลิกที่ใฟล์ default.charclass
กด Alt E ใม่ต้องเลือกกด OK

จะพบแฟ้ม ชื่อ glogic แล้วคลิกเข้า จะพบใฟล์ default.charclass

ค้นตรงบรรทัดนี้

sNID_STARTMAP [0,0>
dwSTART_GATE 0
wMAX_LEVEL 250 เลเวลตัน 250
wLVL_STATS_P 3 อัพ1เลเวลใด้ค่าสเตตัส 3
wLVL_SKILL_P 1 อัพ1เลเวลใด้ค่าสกิลพ๊อย 1
fLVL_EXP_G 50 >>
fLVL_EXP_S 1.4 >> 2อันนี้ใม่รู้งับ ^^ fEXP_SCALE 64.0f <<<<<<<< อีเอคพี
fMONEY_DROP_SCALE 8.0f <<<<<<<<< เงิน
fITEM_DROP_SCALE 100.8f <<<<<<<< Item
fITEM_DROP_LOWER_SCALE 10.6f <<<< Item
เมื่อเซ็ตเสร็จแล้ว ก็ กด คลิกขวา แล้ว

Copy ที่ใฟล์ default.charclass [ที่ใด้เซ็ตใว้>

เข้าที่ GLogic.rcc >>Open with>>winrar
แล้วกด Ctrl V คลิก OK

2 วิธีปรับแต่งตัวระครครับ

1. เปิดโปรแกรม Enterprise Manager ขึ้นมา โดยเข้าไปที่ Start > Programs > Microsoft SQL Server > Enterprise Manager


2. ไปที่ RanGame1 เลือก Tables เลือก Chainfo คลิกขวาเลือก Open Table เลือก Return all rows


3. ให้ท่านเลื่อนลงมาให้สุดแล้วท่านจะเห็นช่องต่างๆมากมาย ไม่ต้องไปสนใจคับให้ใส่ตามที่ผมบอกด้านล่างนี้ได้เลย (ก่อนจะทำขั้นตอนนี้ท่านต้องมี I.D.ของท่านอยู่แล้วนะคับ)


ChaNum <<< จะเป็นลำดับของ I.D.คับมันจะขึ้นมาให้เองหลังจากการสร้าง I.D.เสร็จ (ของผมจะเป็นเลข1383ไม่ต้องเปลี่ยน)
SGNum <<< ช่องนี้มันจะเป็น 0 อยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าใส่ 1 ไปตัวละครจะถูกลบออกไปทันทีคับ
UserNum <<< จะเป็น Code IDคับ (ของผมจะเป็น 3756 ไม่ต้องเปลี่ยน)
GuNum <<< ใส่ 0 คับ
GuPosition <<< ใส่ 0 คับ
ChaName <<< เป็นชื่อตัวละครของท่านคับ
ChaGuName <<< ช่องนี้ให้ปล่อยว่างไว้ไม่ต้องไปใส่อะไรคับ
ChaTribe <<< ใส่ 0 คับ
ChaClass <<< เป็นช่องอาชีพคับ มันจะ Auto เมื่อตอนท่านสร้างตัวละครคับ
ChaSchool <<< เป็นช่องสถาบันคับ มันจะ Auto เมื่อตอนท่านสร้างตัวละครคับ
ChaHair <<< เป็นช่องทรงผมคับ มันจะ Auto เมื่อตอนท่านสร้างตัวละครคับ
ChaFace <<< เป็นช่องหน้าตาคับ มันจะ Auto เมื่อตอนท่านสร้างตัวละครคับ
ChaLiving <<< ช่องนี้ผมมะรู้
ChaLevel <<< ช่องนี้บอกเลเวลตัวละคร ท่านสามารถใส่เลขอะไรลงไปก็ได้เป็นการเพิ่มเลเวล แต่ห้ามเกิน 155 คับ
ChaMoney <<< ช่องนี้บอกค่าเงินของตัวละครที่มีอยู่ ท่านสามารถใส่เลขอะไรลงไปก็ได้เป็นการเพิ่มเงินคับ
ChaPower <<< บอกค่า Power ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaStrong <<< บอกค่า Strong ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaSpirit <<< บอกค่า Spirit ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaDex <<< บอกค่า Dex ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaInter <<< บอกค่า Inter ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaStRemain <<< บอกค่า Point ในการอัพค่า Status ที่เหลืออยู่ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaExp <<< บอกค่า Exp แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนคับ
ChaViewRange <<< ใส่ 0 คับ
ChaHP <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaMP <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaStartMap <<< ตรงนี้สำคัญมากๆในการที่จะแก้ปัญหาวาร์ปไม่ได้แนะนำให้ท่านใส่เลข 3 ลงไปคับ(เราจะไปอยู่ข้างนอกสถาบันSGคับ)ดูรหัส Map
ChaStartGate <<< ตรงนี้ให้ใส่ 2 คับ
ChaPosX <<< ใส่ 0 คับ
ChaPosY <<< ใส่ 0 คับ
ChaPosZ <<< ใส่ 0 คับ
ChaSaveMap <<< ตรงนี้สำคัญมากๆในการที่จะแก้ปัญหาวาร์ปไม่ได้แนะนำให้ท่านใส่เลข 3 ลงไปคับ(เราจะไปอยู่ข้างนอกสถาบันSGคับ)ดูรหัส Map
ChaSavePosX <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaSavePosY <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaSavePosZ <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaReturnMap <<< ตรงนี้สำคัญมากๆในการที่จะแก้ปัญหาวาร์ปไม่ได้แนะนำให้ท่านใส่เลข 3 ลงไปคับ(เราจะไปอยู่ข้างนอกสถาบันSGคับ)ดูรหัส Map
ChaReturnPosX <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaReturnPosY <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaReturnPosZ <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaBright <<< ใส่ 1 คับ
ChaAttackP <<< ใส่ 0 คับ
ChaDefenseP <<< ใส่ 0 คับ
ChaFightA <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaShootA <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaSp <<< มันจะ Auto ให้ไม่ต้องเปลี่ยน
ChaPK <<< ใส่ 0 คับ
ChaSkillPoint <<< ตรงนี้เป็นค่า Point ที่จะเอาไว้อัพสกิลคับให้เปลี่ยนได้ตามต้องการเลยแต่อย่าให้เกิน 9999 


ถ้าปรับไปแล้วแล้วเดินเข้าวาปแล้วค้าง ให้มาดูตรงนี้

1 ) ChaStartMap <<< ตรงนี้สำคัญมากๆในการที่จะแก้ปัญหาวาร์ปไม่ได้แนะนำให้ท่านใส่เลข 3 ลงไปคับ

2 )ChaSaveMap <<< ตรงนี้สำคัญมากๆในการที่จะแก้ปัญหาวาร์ปไม่ได้แนะนำให้ท่านใส่เลข3 ลงไปคับ

3)ChaReturnMap <<< ตรงนี้สำคัญมากๆในการที่จะแก้ปัญหาวาร์ปไม่ได้แนะนำให้ท่านใส่เลข 3 ลงไปคับ


ChaLevel <<< ช่องนี้บอกเลเวลตัวละคร ท่านสามารถใส่เลขอะไรลงไปก็ได้เป็นการเพิ่มเลเวล แต่ห้ามเกิน 155 คับ
ChaMoney <<< ช่องนี้บอกค่าเงินของตัวละครที่มีอยู่ ท่านสามารถใส่เลขอะไรลงไปก็ได้เป็นการเพิ่มเงินคับ
ChaPower <<< บอกค่า Power ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaStrong <<< บอกค่า Strong ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaSpirit <<< บอกค่า Spirit ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaDex <<< บอกค่า Dex ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaInter <<< บอกค่า Inter ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaStRemain <<< บอกค่า Point ในการอัพค่า Status ที่เหลืออยู่ในตัวละครนั้นๆ สามารถเป็นได้ห้ามเกิน 9999
ChaSkillPoint <<< ตรงนี้เป็นค่า Point ที่จะเอาไว้อัพสกิลคับให้เปลี่ยนได้ตามต้องการเลยแต่อย่าให้เกิน 9999 นะคับ


Ran Offline EP3 Part1 Download

Ran Offline EP3 Part2 Download

Ran Offline EP3 Part3 Download

Ran Offline EP3 Part4 Download

Ran Offline EP3 Part5 Download

Ran Offline EP3 Part6 Download

Ran Offline EP3 Part7 Download

Ran Offline EP3 Part8 Download

Ran Offline EP3 Part9 Download

Ran Offline EP3 Part10 Download

Ran Offline EP3 Part11 Download

Ran Offline EP3 วิธีติดตั้ง

1 ความคิดเห็น:

  1. โหลดครบ สามารถ เล่นได้เลยรึป่าวครับ

    ตอบลบ