Header Ads

[GAME][PC] DIABLO II + LORD OF DESTRUCTION

โหลดเกมส์ตำนาน DIABLO 2 Mega

โหลดเกมส์ตำนาน DIABLO 2 Mega

DIABLO II + LORD OF DESTRUCTION Diablo พระเจ้าแห่งความหวาดกลัวได้ลดลงไปเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญของคริสตจักรใต้ทริสแท ตอนนี้พระเอกที่หายไปแทนที่ด้วย Wanderer เข้มที่เดินเตร่โลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ออกจากความตายและการทำลายล้างในการปลุกของเขา เป็นวีรบุรุษของมนุษยชาติคุณต้องเผชิญกับสมุนของพี่ชายที่ชั่วร้ายของ Diablo และหยุดความมืด Wanderer ก่อนที่เขาจะตอบสนองความโชคชะตาของเขาแย่มาก

DIABLO II Part1 Download

DIABLO II Part2 Download

DIABLO II Part3 Download

DIABLO II Part4 Download

DIABLO II Password
2 ความคิดเห็น: