Header Ads

[ดาวน์โหลดเกมส์][PC] Firewatch เกมส์แนวโดดเดี่ยวในป่า

โหลดเกมส์คอม Firewatch ลิ้งเดียว

โหลดเกมส์คอม Firewatch ลิ้งเดียว

ปีเป็นปี 1989 คุณเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อเฮนรี่ที่ได้ถอยออกมาจากชีวิตที่ยุ่งของเขาในการทำงานเป็นระวังไฟไหม้ในถิ่นทุรกันดารไวโอมิง ตั้งอยู่สูงบนยอดภูเขาเป็นงานของคุณจะมองหาให้ควันและถิ่นทุรกันดารปลอดภัย

Firewatch .iso Download

ไม่มีความคิดเห็น