Header Ads

[GAME][PC] I am alive ผมยังรอดนะ

โหลดเกม PC I am alive FULL

โหลดเกม PC I am alive FULL


I am alive  ดุจผู้เล่นเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตในเชื่อมืดและไม่ปลอดภัยโลกเบื้องหน้า หนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ที่เหตุการณ์กลียุคทั่วโลกที่เช็ดส่วนใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในเมืองรกร้างขณะที่เขาพยายามที่จะรวมตัวกับภรรยาที่หายไปนานและลูกสาวของเขา

1. แตกไฟล์
2. Burn or mount the image
3. Install the game
4. Copy the content from \Crack directory on the DVD to the
src\System\ sub-directory of where you installed the game


I am alive Download ลิ้งเดียว

ไม่มีความคิดเห็น