Header Ads

[GAME][PC] Dungeons 2

โหลดเกม PC Dungeons 2 FULL

โหลดเกม PC Dungeons 2 FULL

Dungeons 2 ดันเจี้ยนลอร์ดกลับ - และเวลานี้เขาจริงจัง! ในดันเจี้ย 2 ตอบสนองการแสวงหาที่ไม่รู้จักพอกรุพระเจ้าแก้แค้นโดยการสรรหาใหม่มอนสเตอร์ที่น่ากลัวจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะดำเนินการเสนอราคาชั่วร้ายของเขา พาไปนรกไม่เพียงพอแม้ว่า - เวลานี้พระเจ้าดันเจี้ยนจะขยายอำนาจการปกครองของเขามากกว่ามนุษย์อ่อนแอและพยายามที่จะเอาชนะในทางตรงข้ามมากเกินไป!

ไม่มีความคิดเห็น