Header Ads

[GAME][PC] Junk Jack เกมส์แนว block

โหลดเกม Junk Jack ตัวเต็มไฟล์เดียว

โหลดเกม Junk Jack ตัวเต็มไฟล์เดียว


 Junk Jack ทำให้โลกขอแสดงความนับถือในจังค์แจ็คเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลาย Sandbox ที่เน้นการสร้างและการปรับปรุงบ้านของคุณ ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่เชื่องและพันธุ์สัตว์ปรุงอาหารที่เก็บสหายสัตว์พืชแปลกฟาร์มรวบรวมปลา, ปลูกดอกไม้เล่นกับเพื่อนของคุณ!

Junk Jack .torrent Download

ไม่มีความคิดเห็น